У дома > Новини > Новини от индустрията

Статуквото на китайския хардуер в света

2023-04-11

С ускоряването на интеграцията на Китай в глобалната икономическа среда и бързото нарастване на икономическата мощ, Китай се превърна в най-динамичния икономически регион в света. Със сравнително перфектни икономически съоръжения, зряло промишлено развитие и ниска цена на труда, Китай има сравнителното предимство да се превърне в глобален център за производство на хардуер, а индустрията за производство на хардуер има очевидни експортно ориентирани характеристики на развитие.

Укрепването на централната позиция се отразява първо в растежа на износа на хардуерни продукти през последните години: темпът на растеж на износа на основните хардуерни продукти е по-висок от темпа на растеж на продукцията, дори по-висок от темпа на растеж на продажбите на вътрешния пазар; Основните хардуерни и електрически продукти са в пълен разцвет. Не само традиционните експортни категории като електроинструменти, ръчни инструменти и строителни хардуерни продукти имат висок темп на растеж, но и предишният износен дял на кухненски електрически продукти и продукти за баня през 2004 г. също е много очевиден растеж на износа. Огромният пазар и тежестта на централната позиция допълнително ще привлекат производствения център на мултинационалната хардуерна компания в Китай.